Χρήστος Τριανταφύλλου, Νοσηλευτής ΠΕ, MSCE

Πολυξένη Καρακώστα, MD, PhD

Νοσηλευτής ΠΕ, Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων


Ο Χρήστος Τριανταφύλλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» με κατεύθυνση «Κλινική Επιδημιολογία: Μεθοδολογία της Έρευνας στη Κλινική Πραξη» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διπλωματικής του εργασίας αφορούσε την ποιότητα ζωής ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Έχει εργαστεί ως κλινικός εκπαιδευτής χειρουργικής και γεροντολογικής νοσηλευτικής και από το Ακαδημαϊκό 2016-2017, αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη πρακτικής εκπαίδευσης του μαθήματος «Πρώτες Βοήθειες» στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την εντατική και επείγουσα νοσηλευτική, τη νοσηλευτική των λοιμωξεων και τη δημόσια υγεία.