Αγγελική Λιώση, BSc, MSc

Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων, Επόπτρια Κλινικής Έρευνας

Η Αγγελική Λιώση είναι Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λόγω του ενδιαφέροντος της για τη δημόσια υγεία παρακολούθησε μαθήματα κατάρτισης δημόσιας υγείας και έρευνας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην παρακολούθηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, της μικροβιακής αντοχής και προγραμμάτων προαγωγής υγείας, καθώς και την κλινική έρευνα.