Χρήστος Τριανταφύλλου, Νοσηλευτής ΠΕ, MSCE, PhD (c)

Πολυξένη Καρακώστα, MD, PhD

Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων, Επόπτης Κλινικής Έρευναςής

Ο Χρήστος Τριανταφύλλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» με κατεύθυνση «Κλινική Επιδημιολογία: Μεθοδολογία της Έρευνας στη Κλινική Πράξη» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου το θέμα της διπλωματικής του εργασίας αφορούσε την ποιότητα ζωής ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Πρόσφατα ξεκίνησε την εκπόνηση της Διδακτορικής του Διατριβής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου, η οποία αφορά την Ασφάλεια του Ασθενούς. Έχει εργαστεί ως κλινικός εκπαιδευτής χειρουργικής και γεροντολογικής νοσηλευτικής και από το Ακαδημαϊκό 2016-2017, αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη πρακτικής εκπαίδευσης του μαθήματος «Πρώτες Βοήθειες» στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την εντατική και επείγουσα νοσηλευτική, τη νοσηλευτική των λοιμώξεων και τη δημόσια υγεία.