Ιστορικό & Αποστολή

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) ιδρύθηκε το 2011 υπό την αιγίδα της Α’ & Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Το όραμα του CLEO ήταν η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία με έμφαση στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Από τον Οκτώβριο του 2014 το CLEO λειτουργεί ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία.

Από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι δράσεις του CLEO στόχευαν στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στην ορθή χρήση των αντιβιοτικών στα δύο Γενικά Νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας, «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού». Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τη διάδοση των κατάλληλων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την υιοθέτηση διεθνώς καθιερωμένων κατευθυντήριων οδηγιών στην καθημερινή κλινική πράξη. Η ερευνητική ομάδα του CLEO συνεργάστηκε με εξειδικευμένο διδακτικό, ερευνητικό, ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για να σχεδιάσει και να αναπτύξει αυτές τις παρεμβάσεις, να τις εφαρμόσει και να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητά τους.

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα του προγράμματος παρείχαν αισιοδοξία για τη δυνατότητα ελέγχου και πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και κατ’ επέκταση της έκβασης της υγείας των ασθενών. Η αυξανόμενη πεποίθηση ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις μπορούν να προληφθούν σε ένα μεγάλο ποσοστό, έγειρε το ενδιαφέρον αρκετών μονάδων υγείας, οι οποίες δήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην επέκταση του προγράμματος. Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2019, το CLEO διεύρυνε τα πεδία δράσης του, τόσο στα νοσηλευόμενα παιδιά όσο και στους νοσηλευόμενους ενήλικες σε όλη την Ελλάδα μέσω του προγράμματος PHIG. Στα πεδία δράσης του εντάχτηκαν:

  • Η επιτήρηση και η πρόληψη των πιο συχνών νοσοκομειακών λοιμώξεων.
  • Η επιτήρηση και η βελτίωση της συμμόρφωσης σε επιλεγμένες πρακτικές πρόληψης.
  • Η επιτήρηση της χρήσης των αντιβιοτικών.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg