Στεφανία Μαϊστρέλη, BSc, MSc

Στεφανία Μαϊστρέλη, BSc, MSc

Υπεύθυνη προγράμματος PHIG

Η Στεφανία Μαϊστρέλη σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον ιδιωτικό τομέα. Το εγγενές της ενδιαφέρον για την Δημόσια Υγεία την ώθησε σε σπουδές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές της σπουδές εργάστηκε ως εξωτερική συνεργάτης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Το ακαδημαϊκό της προφίλ σε συνδυασμό με την εργασιακή της εμπειρία, την έχουν βοηθήσει να βελτιστοποιήσει τις οργανωτικές και επικοινωνιακές της δεξιότητες.