Γιάννης Κοψιδάς, MD, PhD

Γιάννης Κοψιδάς, MD, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Παιδίατρος, Επικεφαλής Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων

Ο Γιάννης Κοψιδάς είναι παιδίατρος εκπαιδευμένος στις λοιμώξεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και προγραμμάτων επιστασίας αντιμικροβιακών ουσιών που περιλαμβάνουν επιτήρηση, εφαρμογή παρέμβασης, υποβολή εκθέσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επί του παρόντος εργάζεται στο GRIPP, το «Πανελλήνιο πρόγραμμα πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομιακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είναι κοινοπραξία του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Διασφάλισης ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (AQAH), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO).

Ο Δρ Κοψιδάς, μέσα από τη δουλειά του στο CLEO, δημιούργησε το RANIN-KIDS, μια πολυεθνική επιστημονική κοινοπραξία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού επιτήρησης των παιδιατρικών νοσοκομειακών λοιμώξεων και της χρήσης αντιβιοτικών. Στόχος του RANIN-KIDS είναι η επίτευξη βέλτιστων κλινικών αποτελεσμάτων στους παιδιατρικούς ασθενείς στην Ευρώπη με την καταπολέμηση των ΝΛ και τη μείωση της μη συνετής χρήσης αντιβιοτικών. Ο κ Κοψιδάς έχει την εποπτεία του VACCELERATE στην Ελλάδα, ενός χρηματοδοτούμενου από το EU Horizon 2020 δικτύου που έχει ως σκοπό τον συντονισμό και τη διεξαγωγή δοκιμών εμβολίων COVID-19.

Ο Δρ Κοψιδάς έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ESPID) με το Βραβείο Διακεκριμένης Επικοινωνίας 2021, επιλέχθηκε ως Διεθνής Πρέσβης από την Εταιρεία Υγειονομικής Περίθαλψης και Επιδημιολογίας της Αμερικής (SHEA) και έχει λάβει διάφορα άλλα βραβεία όλα αυτά τα χρόνια. Το έργο του για την αύξηση της πρόσληψης του εμβολίου κατά της εποχικής γρίπης σε νοσοκομείο παίδων, επιλέχθηκε για το Βραβείο Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017.

Έχει πάνω από 25 δημοσιεύσεις μετά από αξιολόγηση σε επιστημονικά περιοδικά, πολυάριθμες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με θέματα πρόληψης λοιμώξεων, παιδιατρικών λοιμώξεων και αντιμικροβιακής διαχείρισης. Στο τέλος του 2021, υπερασπίστηκε τη διατριβή του με θέμα την επιστασία των αντιβιοτικών και συνέταξε την «Σύνοψη Αποδεικτικών Στοιχείων για την Πολιτική: Προώθηση της κατάλληλης χρήσης αντιμικροβιακών στην νοσοκομειακή υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα» για το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, 2021 (υπό δημοσίευση).