Πιλοτική Φάση

Η πιλοτική φάση για την πλειοψηφία των συμμετεχουσών μονάδων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και διήρκεσε τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, πραγματοποιήθηκε συλλογή και καταχώριση δεδομένων χρησιμοποιώντας τα ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία από την ομάδα του CLEO προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητα αυτών. Οι εκπρόσωποι όλων των μονάδων είχαν εκπαιδευτεί για την ορθή χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων σε διήμερο σεμινάριο που διοργανώθηκε πριν την έναρξη της πιλοτικής φάσης στις 18 και 19 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, πραγματοποιήθηκαν συνεχόμενες επισκέψεις των εμπειρογνωμόνων της ομάδας του CLEO στις μονάδες προκειμένου να ελεγχθεί και εξακριβωθεί η σωστή χρήση των εργαλείων κ η επίλυση τυχόν αποριών.

Βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής φάσης, τα εργαλεία συλλογής και καταχώρισης δεδομένων αναπροσαρμόστηκαν με σκοπό να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε μονάδας και να διευκολύνουν τη συλλογή των δεδομένων στις επόμενες φάσεις του προγράμματος.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg