Ελένη Κουρκούνη, BSc, MSc

Ελένη Κουρκούνη, BSc, MSc

Επικεφαλής Βιοστατιστικός

Η Ελένη Κουρκούνη σπούδασε Στατιστική (BSc) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), και εξειδικεύθηκε στη Βιοστατιστική και την Επιδημιολογία ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό της (MSc) στο University of Hasselt, στο Βέλγιο.
Έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη στατιστική ανάλυση επιδημιολογικών μελετών και κλινικών μελετών. Στον τομέα εξειδίκευσής της συμπεριλαμβάνονται: study designing, sampling techniques, power and sample size calculation, data management, modelling, advanced modelling, longitudinal data analysis, programming, systematic reviews, meta-analyses, presentation of research findings. Χειρίζεται εξαιρετικά στατιστικά πακέτα όπως STATA, R, SPSS και SAS.
Έχει διδακτική εμπειρία μέσω της πραγματοποίησης σεμιναρίων που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας και προσφέρονται από το CLEO, καθώς και διαλέξεων στο ΕΚΠΑ και ΠΑΔΑ στον τομέα της Βιοστατιστικής. Κύρια ανησυχία της είναι η διάδοση των κατάλληλων στατιστικών τεχνικών, προκειμένου να βελτιωθεί η έρευνα σε τομείς που αφορούν την δημόσια υγεία, την επιδημιολογία και την ιατρική.