Ελένη Κουρκούνη, BSc, MSc

Ελένη Κουρκούνη, BSc, MSc

Βιοστατιστικός

Η Ελένη Κουρκούνη σπούδασε Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), και εξειδικεύθηκε στη Βιοστατιστική και την Επιδημιολογία ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό της (MSc) στο University of Hasselt, στο Βέλγιο. Κύριες δεξιότητες της Ελένης είναι ο σχεδιασμός μελετών, ο υπολογισμός μεγέθους δείγματος, ο καθορισμός κατάλληλων τεχνικών δειγματοληψίας, η διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων με την βοήθεια του προγραμματισμού, η ερμηνεία και η συγγραφή αποτελεσμάτων. Στόχος της είναι η διάδοση των στατιστικών τεχνικών, προκειμένου να βελτιωθεί η έρευνα σε τομείς που αφορούν την δημόσια υγεία, την επιδημιολογία και την ιατρική.