Χριστίνα - Γραμματική Τσόπελα, MD

Χριστίνα - Γραμματική Τσόπελα, MD

Παιδίατρος, Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων

H Γραμματική- Χριστίνα Τσόπελα είναι παιδίατρος και μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητάς της στο Γ.Ν. Παίδων « Η Αγία Σοφία », ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα. Στο παρελθόν εργάστηκε ως παιδίατρος σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση προσφέροντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όπως ανασφάλιστους, πρόσφυγες, και μετανάστες.

Ταυτόχρονα συμμετείχε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Από το 2014 και μετά, μέσα από την εργασία της στο CLEO, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και της χρήσης των αντιβιοτικών και κατόπιν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων προκειμένου να μειωθούν οι ΝΛ, να αυξηθεί η συμμόρφωση με την υγιεινή χεριών(ΥΧ) και να βελτιωθεί η χρήση των αντιβιοτικών τόσο σε παιδιατρικά όσο και σε νοσοκομεία ενηλίκων.

Συμμετείχε στην οργάνωση και υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης πάνω στην Υγιεινή Χεριών σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Επιπρόσθετα, έλαβε μέρος σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη για τη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη νοσοκομειακών αντιβιογραμμάτων και συμμετείχε στην ανάπτυξη μιας  χαμηλού κόστους καμπάνιας ενημέρωσης πάνω στην εποχική γρίπη με αποτέλεσμα την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του προσωπικού σε ένα τριτοβάθμιο  παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα. Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, την εφαρμογή προγραμμάτων αντιμικροβιακής επιμελητείας για τον μετριασμό της μικροβιακής αντοχής, και τη δημόσια υγεία.