ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ/ΤΗ "ΕΡΓΟ VII-ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ" – ΙΣΝ

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), ως διαχειριστής του προγράμματος «Έργο VII-Λοιμώξεις» του Κοινωφελούς Ιδρύματος 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ' και ο Οργανισμός Διασφάλισης Υπηρεσιών Υγείας 'Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.' ως δικαιούχος φορέας, προσκαλεί εκ νέου κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εννεάμηνης διάρκειας για συνολικά μία (1) θέση νοσηλεύτριας/τή, με σκοπό την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων για το παρακάτω νοσοκομείο:

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου - GRIPP - SNF: Διαμορφώνοντας νέα νοοτροπία στη μάχη κατά των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

 GRIPP LOGO RGB                                                                    CLEO LOGO            

  To GRIPP - SNF είναι ένα Πανελλαδικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών λοιμώξεων και της Μικροβιακής αντοχής. Υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 4566/2020 (ΦΕΚ Α 16 - 31/1/2020).

   Το GRIPP-SNF είναι ένα πενταετές πρόγραμμα καταγραφής και παρεμβάσεων (2021-2026) που έχει ως αντικείμενο να μετατρέψει δέκα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα σε κόμβους βέλτιστων πρακτικών για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων (Infection Prevention & Control, IPC). Τελικός στόχος είναι, σύμφωνα με το Νόμο, μετά την συμπλήρωση του πενταετούς Προγράμματος, η ενσωμάτωσή του σε όλα τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου.
   Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του GRIPP - SNF είναι το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (www.cleoresearch.org).
   Εποπτεύουσα αρχή του Προγράμματος από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου είναι ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), ο οποίος φέρει και την ευθύνη της επέκτασης στο ΕΣΥ.
   Τα αποτελέσματα του GRIPP - SNF θα δημοσιοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων από την επιστημονική κοινότητα. Η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Διαβάστε Περισσότερα

European Antibiotic Awareness Day 2023

DM Res Ant 750.jpg 1468429079

Preventing antimicrobial resistance together!

 

A) Τα προβλήματα

ý  Η μικροβιακή αντοχή (AMR) είναι η ικανότητα ενός μικροοργανισμού να αντιστέκεται στη δράση ενός ή περισσότερων αντιβιοτικών.

ý  Όταν τα αντιβιοτικά γίνονται λιγότερο αποτελεσματικότητα, οι λοιμώξεις γίνονται όλο και πιο δύσκολο ή αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες ασθένειες και συχνά σε θάνατο.

Διαβάστε Περισσότερα

Αγγελία Προσφοράς Εργασίας

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων αναζητά να προσλάβει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών & για πλήρη απασχόληση, έναν εργαζόμενο για τη θέση της/του Νοσηλεύτριας/Νοσηλευτή Λοιμώξεων για τις ανάγκες Αμερικάνικου Προγράμματος σχετικά με Πρόληψη & Έλεγχο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής. Πιο αναλυτικά:

Διαβάστε Περισσότερα

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg