Γιώργος Γλαρός, BSc, MSc

Γενικός Διευθυντής

Ο Γιώργος Γλαρός είναι απόφοιτος του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), του ΑΤΕΙ Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Msc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Master in Services Management) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, σε τμήματα Marketing & Sales, καθώς και στο δημόσιο τομέα, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας εν μέσω πανδημίας. Έχει 8 χρόνια διδακτικής εμπειρίας ως καθηγητής Οικονομίας και Διοίκησης επικεντρωμένος στην μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και ως εισηγητής σεμιναρίων επιμόρφωσης ενηλίκων. Εντάχθηκε στην ομάδα του CLEO ως Γενικός Διευθυντής με στόχο την στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού.