ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2015-2018

Μολόχα Ν.Μ., Κουρλαμπά Γ., Κουρκούνη Ε., Κοψιδάς Ι., Τσόπελα Γ.Χ., Τριανταφύλλου Χ., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Ευρώπη. Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή της συνταγογράφησης αντιβιοτικών σε ενήλικες ασθενείς της κοινότητας στην Ελλάδα και ο εντοπισμός των παραγόντων που σχετίζονται με τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τριανταφύλλου Χ., Τσόπελα Γ.Χ., Κοψιδάς Ι. Κουρκούνη Ε., Μολόχα Ν.Μ., Μανταδάκης Ε., Τοτικίδης Γ., Κουρλαμπά Γ., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Οι παιδιατρικές λοιμώξεις αποτελούν συχνή αιτία αναζήτησης ιατρικής βοήθειας και επίσκεψης στα Παιδιατρικά Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΠΤΕΠ). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στους παιδιατρικούς πληθυσμούς είναι αυξημένη. Υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα σχετικά με τα πρότυπα συνταγογράφησης στα ΠΤΕΠ στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την μικροβιακή αντοχή στη χώρα μας. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να περιγράψει τις τάσεις στη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών στο ΠΤΕΠ ενός ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Μαϊστρέλη Στ., Τριανταφύλλου Χ., Κοψιδάς Ι., Κουρκούνη Ε., Μολόχα Ν.Μ., Βεΐνη Φ., Κωστούρου Σ., Μπελή Α., Ρουμελιώτου Ι., Κουρλαμπά Γ., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Οι μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSIs) αποτελούν μία από τις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις, συνδέονται με αυξημένο κόστος φροντίδας και θνησιμότητα και παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στη δέσμη μέτρων που εφαρμόστηκε για την πρόληψη αυτών των μικροβιαιμιών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Τριανταφύλλου Χ., Χωριανοπούλου Ε., Κουρκούνη Ε., Λογοθέτη Χ., Μαϊστρέλη Στ., Μολόχα Ν.Μ., Βαρβιτσιώτη Δ., , Μπελή Α., Ποντίκης Κ., Ρουμελιώτου Ι., Tσιόδρας Σ. Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Τα γεγονότα που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα (VAE) συνδέονται με αυξημένο κόστος φροντίδας, νοσηρότητα και θνησιμότητα, ενώ παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας και την παραμονή του ασθενούς σε μηχανικό αερισμό. Σκοπός της μελέτης ήταν η επιτήρηση των VAE σε τρεις μονάδες εντατικής νοσηλείας (ΜΕΘ) ενηλίκων στην Αττική.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Τσόπελα Γ.Χ., Κοψιδάς Ι., Κουρκούνη Ε., Βεΐνη Φ., Ιωσηφίδης Η., Κωστούρου Σ., Λογοθέτη Χ., Μολόχα Ν.Μ.,Τριανταφύλλου Χ., Τσιόδρας Σ., Χωραφά Έ., Χωριανόπουλου Ε., Ζαούτης Θ.  

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων
6-8 Νοεμβρίου, Αθήνα, 2019

Σκοπός: Η περιγραφή των παθογόνων στις μικροβιαιμίες που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (Central Line Associated Blood Stream Infection-CLABSI) σε τμήματα ενηλίκων.

Διαβάστε Περισσότερα