• ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • 2022
  • Αυξημένη εξειδίκευση νοσηλευτών στην επιτήρηση λοιμώξεων μέσω του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του GRIPP/SNF

Αυξημένη εξειδίκευση νοσηλευτών στην επιτήρηση λοιμώξεων μέσω του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του GRIPP/SNF

Περισσότεροι νοσηλευτές με υψηλή εξειδίκευση στον έλεγχο και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων βρίσκονται στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την ολοκλήρωση του 2ου κύκλου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Βασικές Αρχές Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων», το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Προγράμματος για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής, με τον διακριτικό τίτλο GRIPP/SNF.

Στον 2ο κύκλο (Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022) του Εκπαιδευτικού Προγράμματος υπήρξε αυξημένη συμμετοχή Νοσηλευτών Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) σε σύγκριση με τον 1ο κύκλο. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν συνολικά 120 ΝΕΛ, εκ των οποίων 87 (72,5%) προχώρησαν μέχρι την τελική εξέταση και αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από αυτούς, οι 71 (81,6%) ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις με επιτυχία και έλαβαν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.

Συνολικά μέχρι σήμερα 212 ΝΕΛ από όλη την Ελλάδα έχουν λάβει μέρος στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο εκπονείται σε συνεργασία του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και ‘Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org) και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (EΚΠΑ), με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Τις τελικές εξετάσεις έχουν περάσει επιτυχώς 132 ΝΕΛ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CLEO, Γιάννης Φαρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε χαρούμενοι για την μεγάλη ανταπόκριση των νοσηλευτών και για τα έως σήμερα αποτελέσματα του Προγράμματος. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, που έχει αναδείξει τη σημασία του ελέγχου και της πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων στην προσπάθεια καλύτερης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας, η ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με εκπαιδευμένους ΝΕΛ είναι βέβαιο ότι συμβάλλει σε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα».

Στα μέσα Μαρτίου θα ξεκινήσει ο 3ος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, στον οποίο αναμένεται να υπάρξει και πάλι αυξημένη συμμετοχή, περισσότερων από 120 νοσηλευτών.

Το «Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής», με τον διακριτικό τίτλο GRIPP/SNF, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υλοποιείται από το CLEO, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και υπό την εποπτεία του Ο.ΔΙ.Π.Υ.

Για να κάνετε αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

 

iso logo.jpg